Vuk Nikolić, nastavnik u OŠ “Jovan Gnjatović” održao je ogledni čas na temu “Barok”. Ovaj čas je bio i integrisani čas likovne i muzičke kulture.

U uvodnom dijelu časa nastavnik muzičke kulture Igor Glušica je prikazao učenicima VII i VIII razreda prezentaciju o životu i djelu istaknutog baroknog kompozitora Antonija Vivaldija. Nakon toga nastavnik likovne kulture je sa učenicima odradio niz aktivnosti. Učenici su slušali najpoznatiji koncert za violinu ovog kompozitora “Četiri godišnja doba”. Dok su slušali dio za svako godišnje doba, imali su zadatak da naslikaju na listu i pogode o kom godišnjem dobu je riječ. Ova aktivnost je bila veoma zanimljiva, jer su učenici na papir prenosili impresije koje na njih ostavlja odslušani koncert za godišnja doba.

Času je prisustvovala direktorica.

loading…