Nikšić

Zbog radova na mreži, u petak, u terminu od 10 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja u okolini Vatrogasne stanice na Kapinom polju.

Šavnik

Zbog radova na izgradnji 110kV dalekovoda, u petak, u vremenu od devet do 17 sati, bez napajanja električnom energijom biće potrošači na području: Duži, Dubrovsko, Gornje Polje, Rudo Polje.

Žabljak

Zbog radova na 10kV dalekovodu, u petak, u vremenu od devet do 16 sati, bez napajanja električnom energijom biće potrošači na područiju: Krš, Stolac, Palež, Brajkovača, Gradina, Rudanci, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Jelina Gora i Planinica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će se odgoditi.