Aktivnosti povodom dječije nedelje realizovane su na različite načine.

 

U OŠ “Luka Simonović” učenici drugog razreda su sa svojim učiteljicama organizovali kreativnu jezičko – likovnu radionicu na temu ,, Kad bih u kući vladao“ – Dragan Radulović. Djeca su u ulozi odraslih glumila, recitovala i kroz likovni izraz još jednom dokazala da dječja mašta nema granice.

 

Učenici OŠ “Braća Ribar” kao jednu od aktivnosti sproveli su akciju čišćenja školskog dvorišta od plastične ambalaže i drugog otpada. U akciji su učestvovali učenici trećeg razreda. Opremljeni higijenskim rukavicama i plastičnim kesama vrijedno su radili i poslali poruku da žele čistu i zdravu okolinu.

 

U OŠ “Braća Labudovć” djeca su pravila panoe i gledali prezentacije na temu dječijih prava, kao što su pravo na obrazovanje, na odmor, na slobodu, na zagrljaj… Igrali su igru sa džakovima i na kraju dobili Dobrodošlicu od Dječijeg saveza.

 

Ono što je najvažnije mladi su korisno uživali vrijeme.