Učenici VI-1 razreda OŠ “Ivan Vušović” Vidrovan sa nastavnicom Sašom Papović, kroz radionicu “Predrasude i stereotipi” promovisali su poštovanje različitosti, podsticali jednakosti, nediskriminaciju, razvijali otvorenosti za druge i njihove karakteristike, saradnju, toleranciju i razumijevanje, kako razumjeti druge, podsticali empatiju, kako prepoznati i odbiti sve oblike diskriminacije.

Razvijali su znanja, vještine i stavove neophodne za život u društvu različitosti.

Dio predavanja se odnosio na Konvenciju o pravima djeteta.

Učenici su bili motivisani za rad i aktivno su učestvovali u radionici.

Djeca su kroz niz kreativnih rješenja dali primjere i načine kako izbjeći etiketiranje i diskriminaciju.

foto: fb/OŠ “Ivan Vušović”

loading…