Predsjednik Upravnog odbora JP Vodovod i kanalizacija Nikšić Velizar Vojinović naglasio je da je taj upravljački organ preduzeća 2. novembra prošle godine donio odluku o javnom pozivu zaposlenim za prestanak radnog odnosa.

To preduzeće je, kako je “Dan” već objavio, za trinaest radnika isplatilo ukupno oko 220 hiljada eura, od čega 59 hiljada izvršnom i tehničkom direktoru, Momčilu Abramoviću i Savu Vuškoviću.

Vojinović je, odgovarajući na njihova pitanja, istakao da je odluka Upravnog odbora u skladu sa Odlukom o visini otpremnine državnih službenika i namještenika od aprila 2010. godine, a pare za isplatu preduzeće je obezbijedilo iz sopstvenih sredstava.

“Uzimajući u obzir da je ovo preduzeće od početka godine angažovano na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže, pa je s tim u vezi i povećana naplata po osnovu izvedenih radova. Takođe, povećan je priliv sredstava na osnovu naplate nadoknade za priključke na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, tako da nije bilo smetnji da se novac za isplatu otpremnina obezbijedi iz sopstvenih budžetskih sredstava bez dodatnih zaduženja kod poslovnih banaka”, naveo je Vojinović.

On je dodao da ga je Upravni odbor Vodovoda ovlastilo da koordinira radom preduzeća do izbora novog direktora.

Prema javnom pozivu pravo da se prijave i sporazumno prekinu radni odnos uz isplatu otpremnine, pojasnio je on, imali su svi radnici Vodovoda i kanalizacije koji su zaposleni na neodređeno vrijeme. Visina otpremnine, naveo je on, podrazumijevala je dvanaest bruto zarada uvećanih sa dodatnih 5,5 hiljada eura.

D.D.