U nikšićkoj osnovnoj školi „Mileva Lajović Lalatović“ realizovana je četvrta iteracija projekta „Tepih Sjerpinskog“, najmasovnijeg projekta iz matematike u kome učestvuje preko 32 hiljade djece iz čitavog svijeta, iz 512 centara. “Objekat projekta ‘Tepih Sjerpinskog’ je matematički fraktal koji se dobija dijeljenjem kvadrata na devet manjih čije su stranice jednake trećini dužine početnog kvadrata. Nakon što se iz početnog oblika izdvoji srednji kvadrat proces se ponavlja sa preostalih osam kvadrata”, objasnili su iz škole “Mileva Lajović Lalatović”, prve osnovne škole iz Crne Gore koja je od novembra prošle godine uključena u pomenuti projekat.

Svaka naredna ciklična dioba naziva se iteracijom i tako dobijeni geometrijski lik – fraktal sastoji se iz cjelina koje su umanjena kopija fraktala.

“Interesovanje za fraktale, kao matematičke objekte, počelo je da raste 50-tih godina prošlog vijeka uvođenjem prvih kompjutera. ‘Tepih Sjerpinskog’ je detaljno opisao poljski matematičar Vaclav Sjerpinski 1916. godine”, navodi se u saopštenju škole. Prvi korak u realizaciji projekta obuhvatio je 64 učenika, a njime je praktično izvršena registracija koja podrazumijeva lijepljenje 4.096 naljepnica u obliku kvadrata dužine stranice dva centimetra, u dvije boje – zelenoj i ljubičastoj, na obrscima za izradu iteracije.“Pored nastavnika matematike Zorana Čolakovića, koji je koordinator projekta, učešće su uzeli članovi uprave škole i dio nastavnog kadra, a rezultat njihovog rada je ‘tepih’ dimenzija 1,62 metra i crvena zastavica kojom su označeni na mapi učesnika ovog projekta”, pohvalili su se iz škole uz napomenu da su im do kanačne realizacije preostale još tri iteracije.
U sedmoj iteraciji biće napravljen “tepih” dimenzije 43,74 metara, koji će sadržati 512 manjih tepiha četvrte iteracije koje sklapaju 32.768 djece iz čitavog svijeta, a koji će biti prezentovan na 13. međunarodnom kongresu matematičkog obrazovanja (ICME) u Hamburgu, od 24-31. jula 2016. godine, na stogodišnjicu njegovog opisivanja od strane Sjerpinskog. Glavni organizatori projekta su Hose Luis Rodrigez Blankas, David Krespo Kasteleiro i Dolores Himenez Kardenas. Fraktal je geometrijski lik koji se može razložiti na manje djelove tako da je svaki od njih umanjena kopija cjeline, i kao takav lik sam je sebi sličan. Fraktali se u kompjuterskoj grafici koriste za generisanje slika koje, npr, predstavljaju prirodne oblike kao što su snijeg, pahulje, oblaci.