mladi nk

Predsjednik Savjeta RTCG Ivan Jovetić kazao je za „Dan” da je u javnom servisu višak od 150 do 200 zaposlenih, te da će u narednom periodu raditi sanacioni plan i da je potrebno obezbijediti sredstva za otpremnine.

“Nemamo plan otpuštanja, ali će se morati ići na racionalizaciju. Dio ljudi želi da ode dobrovoljno iz javnog servisa. Ove godine samovoljno je iz RTCG otišlo sedam radnika uz odgovarajuće otpremnine. Savjet će tražiti kreiranje sanacionog plana”, izjavio je Jovetić.

Prema njegovim riječima, vršilac dužnosti (v.d.) generalnog direktora Božidar Šundićpregovara sa Vladom Crne Gore oko finansijske podrške za otpremnine.

” RTCG za ovu godinu nema sredstva predviđena za otpremnine”, naveo je Jovetić.

Dodao je da je u javnom servisu stalno zaposleno 717 radnika, a honorarno 54.

“Prema procjenama evropskih i domaćih eksperata, optimalan broj zaposlenih u javnom servisu je 600”, naglasio je predsjednik Savjeta RTCG.

Komentarišući podatke o višku zaposlenih, direktor Medija centra Goran Đurović kazao je da mu nije poznato ko je i na osnovu koje metodologije utvrdio da je 150 do 200 zaposlenih u RTCG višak.

“Takve podatke smatram paušalnim. Prethodni Savjet RTCG, u periodu prije nezakonitih smjena i imenovanja novih članova, bavio se pitanjem viška zaposlenih. Donijet je pravilnik koji je propisivao normu za novinare zaposlene u RTCG kako bi se utvrdio minimalan obim angažovanja zaposlenih u proizvodnji programa koji je planiran godišnjim programsko-produkcionim planom”, istakao je Đurović.

Pravilnik, dodao je, utvrđuje i postupak dodjele naknada na zarade za zaposlene koji svojim radom donose kvalitet u proizvodnji programa.

“Na osnovu pravilnika na mjesečnom nivou rukovodioci organizacionih jedinica moraju dostaviti tabele sa pojedinačnim učinkom novinara u RTCG. Na osnovu tih mjesečnih izvještaja moguće je vidjeti koji novinari ne proizvode minimum sadržaja da bi zaradili osnovnu platu. Drugi mehanizam za utvrđivanje viška zaposlenih bilo je upisivanje u knjigu evidencije. Na osnovu upisivanja u knjigu evidencije i putem elektronske identifikacije zaposlenih, učinjen je napor da se ustanovi ko ne dolazi na posao, kako bi upravo ovo bili podaci na osnovu kojih se može dati otkaz jednom broju zaposlenih. Otpor prema uvođenju discipline u RTCG je ogroman”, rekao je Đurović.