Preduzeće Trivit CG, proizvođač hljeba Tonus, nije se pridržavalo propisa koji regulišu oglašavanje na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, pokazao je inspekcijski nadzor Uprave za inspekcijske poslove. Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je to preduzeće već počelo zamjenu ambalaže sa spornim sadržajem.

Nadležna inspekcija je, na osnovu upita Ministarstva ekonomije, pregledom upakovanih proizvoda utvrdila da se na prednjoj strani ambalaže za hljeb Tonus 300 grama, ispod naziva proizvoda, nalazi natpis ‘ljekoviti hljeb bez brašna’, dok je na poleđini, između ostalog navedeno da blokira toksine i kancerogene materije, da je koristan za prevenciju i liječenje dijabetesa i da reguliše nivo holesterola i triglicerida.

„Kako se na osnovu Zakona o zaštiti potrošača obmanjujućom poslovnom praksom smatra neistinita tvrdnja da proizvod može da izliječi bolest, disfunkcionalnost ili malformaciju, rješenjem je Trivitu CG zabranjeno isticanje na ambalaži tvrdnji da proizvod ima ljekovita svojstva i da može da izliječi bolest“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da su, preko Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača, Upravi za inspekcijske poslove uputili u ponedjeljak upit da se utvrdi eventualno kršenje članova zakona, vezanih za obmanjujuću oglašavanje i obmanjujuću poslovnu praksu.

“Navedena kontrola se odnosila samo na provjeru poštovanje Zakona o zaštiti potrošača u dijelu koji se odnosi na isticanje oglasne poruke na ambalaži i nije dovodila u sumnju bezbjednost upotrebe proizvoda, niti njegov kvalitet”, objasnili su iz Ministarstva.

Uprava je konstatovala da je Trivit CG, uspostavio i da održava i kontinuirano primjenjuje postupke koji se zasnivaju na HACCP principima.

“Zdravstvena bezbjednost proizvoda se redovno ispituje u akreditovanoj ustanovi Institut za javno zdravlje Podgorica prema planu samokontrole, četiri puta godišnje”, kazali su iz Ministarstva.

Tržišna inspekcija Srbije ranije je zabranila da se hljeb Tonus reklamira kao lijek. Tonus hljeb u Crnoj Gori proizvodi pekara Trivit iz Bečeja, koja je kupila Nikšićku pekaru.