trgovina ljudima

Grupa eksperata SE koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima (GRETA) ocijenila je u najnovijem izvještaju o Crnoj Gori da je naša zemlja od posljednje evaluacije 2012. ostvarila napredak u borbi protiv trgovine ljudima u brojnim oblastima.

U izvještaju GRETA, tijela Savjeta Evrope, navodi se da je od 2012. godine, kada je urađena prva evalucije o borbi trgovine ljudima u Crnoj Gori je identifikovano 15 žrtava trgovine ljudima, pišu Dnevne novine.

“Sve žrtve su bili žene, a osam od njih su bili djeca. Osam žrtava je bilo izloženo seksualnoj eksploataciji, četiri prisilnom braku, tri prinudnom prosjačenju; jedna žrtva je takođe korišćena za potrebe kućne posluge”, navode eksperti Savjeta Evrope.

Ističu i d su crnogorske vlasti u izvještajnom periodu razvile dobar pravni okvir za borbu protiv trgovine ljudima: krivičnom zakoniku dodati su oblici eksploatacije, proširena je lista otežavajućih okolnosti za počinioce takvih krivičnih djela.

“Novi Zakon o strancima predviđa period oporavka i refleksije do 90 dana za žrtve trgovine ljudima, kao i mogućnost davanja privremenog boravka za žrtve, nezavisno od njihove saradnje sa organima za sprovođenje zakona. Još jedan pozitivan pomak tiče se zakonske promjene u postupcima za izdavanje boravišne i radne dozvole koje sada ograničavaju rizik od zloupotrebe od poslodavaca”, dodaje se u pomenutom izvještaju, prenose DN.

Podgorica: Policija upala u iznajmljeni stan i zaplijenila 130 kg skanka
Predstavnici GRE TA posebno su pohvalili korake koji vode ka podizanje svijesti o rizicima trgovine ljudima, uključujući onu među radnicima i djecom migranata, bliska saradnja sa civilnim društvom, obuka policijskih službenika, uspostavljanje specijalnih policijskih jedinica i usvajanje važnih strateških dokumenata.

Međutim, eksperti navode da i pored postignutog napretka, neka pitanja su zabrinjavajuća i moraju biti odmah riješena.

“GRETA poziva crnogorske vlasti da osiguraju da sve žrtve trgovine ljudima budu identifikovane, a da posebnu pažnju obrate na radnike migrante, azilanate. Pomoć djeci žrtvama trgovine ljudima mora biti poboljšana, posebno djeci na ulici, djeci iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, kao i ona bez starateljstva”, kaže se u dokumentu.

Svim žrtvama trgovine ljudima, uključujući djecu, bez obzira na njihovu nacionalnost i status boravka, mora biti garantovan pristup državnoj naknadi, dodaju eksperti.

U tom kontekstu, GRETA izražava zabrinutost, jer bi, kako navode, Zakon o naknadi štete žrtvama nasilnih krivičnih djela, usvojen u julu 2015., trebalo da stupi na snagu tek kada Crna Gora pristupi Evropskoj uniji.