Neđelja je dan kada se kafa pije dugo i bez stresa. Tek po koji “ranoranilac” na ulicama i u kafićima. Saobraćaj na glavnim saobraćajnicama takođe je smanjenog inteziteta.

Promjenljivo je oblačno i svježe uz temperaturu od 18°C, a biće i dužih sunčanih intervala pogodnih da uživate u društvu i odmoru ili rekreaciji u prirodi.

R. P.