NVO Župa u srcu i DMEN pozivaju NVO organizacije koje se bave javnim zastupanjem iz oblasti životne sredine i zaštite šuma u Crnoj Gori da se prijave na jednodnevni trening na temu ,,Javne kampanje i praćenje javnih politika u očuvanju šuma’’. Trening će se održati 15. jula od 11 do 13h u Hotelu Jugoslavija, a zainteresovane nevladine organizacije mogu poslati prijave za učešće na mail: zupausrcu@gmail.com do utorka 13. jula do 16h.

Osim teorijskog dijela na treningu će biti prezentirani i primjeri dobre prakse u sprovođenju javne kampanje koje su u Crnoj Gori imale nevladine organizacije.
Trening se organizuje u okviru projekta „Održivo upravljanje šumama za sve“ koji realizuju NVO „Župa u srcu“ i Društvo mladih ekologa Nikšić. Projekat „Održivo upravljanje šumama za sve“ kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore kroz poziv „Povećanje svijesti o ekološkim i klimatskim politikama