Posao

AD Montecargo Podgorica, pj. Nikšić raspisuje oglas za saobraćajno transportnog magacionera ili magacionerku sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme.

Za ovo radno mjesto kandidat mora posjedovati sljedeću dokumentaciju: 1. Dokaz o nivou obrazovanja, 2. Dokaz o radnom iskustvu, 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu na željeznici. Pored navedenog, kandidati su dužni da dostave: dokaz o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo.
Konkurs je objavljen 26.11.2021. i trajaće osam dana od dana objavljivanja. Potrebnu dokumentaciju zainteresovani kandidati mogu slati na adresu: AD Montecargo Podgorica, pj. Nikšić, Ul. Stojana Kovačevića.