Nikšićka predškolska ustanova “Dragan Kovačević” potražuje 45 vaspitača i 26 medicinskih sestara na puno radno vrijeme.

Kandidati moraju da imaju višu ili visoku školsku spremu za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama, odnosno licencu za rad, crnogorsko državljanstvo i opštu zdrastvenu sposobnost.
Konkurs je otvoren do 30. juna.
Dokumenta za konkurisanje bi trebali dostaviti lično na adresu vrtića “Dragan Kovačević”: Kosovska bb, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Zainteresovani kandidati za dodatne informacije mogu kontaktirati poslodavca putem telefona i faksa: 040/243-520 ili e-maila: vrtic-nk@t-com.me.
Više detalja možete pogledati na sajtu Zavoda za zapošljavanje.