JU "Zahumlje"
JU “Zahumlje” objavila je zvanične termine za rekreativne folklorne grupe za odrasle.
tako će se rad sa novim članovima od sada spovodite ponedeljkom u terminu od 19.30 do 20.30 i petkom u terminu od 20.30 do 21.30.
rad sa starim članovima sprovodiće se istim danima, ponedeljkom u terminu od 20.30 do 21.30 i petkom u terminu od 19.30 do 20.30.