Mladi nk

 

Šesta Konferencija o nacionalnom brendiranju, koju organizuje Ministarstvo ekonomije održana je nedavno u hotelu “Palma” u Tivtu, a ispred IPC Tehnopolis konferenciji je prisustvovao menadžer za upravljanje projektima i razvoj preduzetništva, Aleksandar Janičić, saopštili su iz ovog centra.

Konferenciju o nacionalnom brendiranju su otvorili generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Crne Gore, mr Jovo Rabrenović i rukovodilac Kancelarije Projekta „Hans Zajdel“ Fondacije za Srbiju i za Crnu Goru Lutz Kober.

Na konferenciji su predstavljene predstojeće aktivnosti vezane za razvoj, pozicioniranje i implementaciju nacionalnog brenda Crne Gore.

Tokom prvog dana, 25. septembra, konferencije, Aleksandar Janičić je predstavio rad IPC Tehnopolis kao potencijalnog korisnika nacionalnog brenda. Postignuti rezultati u prethodnom periodu, kao i značajno pozicioniranje Tehnopolisa na nacionalnom i međunarodnom nivou zapaženi su od strane Ministarstva ekonomije Crne Gore, te je Tehnopolis prepoznat kao potencijalni nosilac vizuelnog identiteta i slogana nacionalnog brenda u narednom periodu.

U toku događaja su organizovana i tri panela na temu razvoja nacionalnog brenda, definisanja slogana i logotipa, u okviru kojih su govorili eminentni univerzitetski profesori, istaknuti crnogorski sportisti, predstavnici ministarstava iz Crne Gore, kao i rukovodioci značajnih crnogorskih i regionalnih institucija.