Mladi Nikšića

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis inicirao je juče sastanak povodom pokretanja procesa rebrendiranja Nikšića na kojem je okupio ključne stejkholdere na lokalnom i nacionalnom nivou.

 

Sastanku su prisustvovali Ratko Bataković, izvršni direktor IPC Tehnopolis, Jelena Đedović, menadžerka biznis inkubatora, Jovo Rabrenović, direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača, Marija Čvorović, načelnica Direkcije za razvoj nacionalnog brenda, Svetozar Bojović, savjetnik u Direkciji za razvoj nacionalnog brenda, Sonja Nikčević, potpredsjednica Opštine Nikšić i Svetozar Bajović iz Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić.

Predstavnici Ministarstva ekonomije na sastanku su prezentovali procedure predviđene Zakonom o nacionalnom brendu, a u cilju njegove sveobuhvatne primjene tokom ovog velikog projekta.

Utvrđeni su i dalji koraci kojima će zvanično biti otpočet proces rebrendiranja grada koji je najavljen na novogodišnjem koktelu IPC Tehnopolis krajem prošle godine.