ciklusa Mehanizmovog Interuniverzitetskog programa video predavanja, eseji, takmičenje

Pozivaju se studenti da uzmu učešće u takmičenju za najbolje eseje u okviru drugog ciklusa Mehanizmovog Interuniverzitetskog programa video predavanja, pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)“.

Studenti se ohrabruju da istraže širok spektar relevantnih, izazovnih i savremenih tema po sopstvenom izboru u okviru opštih pitanja koja se odnose na rad i nasleđe MKSJ-a i IRMCT a.
Eseji se mogu predati na bosanskom, hrvatskom, srpskom, crnogorskom, makedonskom, albanskom i engleskom jeziku.
Eseje treba poslati na:
mip@irmct.org
koristeći temu – takmičenje u esejima 2021 – do ponoći (CEST) 20. avgusta 2021.
Najbolji eseji biće izabrani za objavljivanje, a autori prvoplasiranih eseja (po jedan po univerzitetu koji učestvuje) biće nagrađeni jednomesečnom plaćenom stipendijom u Mehanizmu u Hagu.