Tag: vazduh

Potreban katastar zagađivača vazduha

Postojeći sistem regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduhau Crnoj Gori nijeu dovoljnoj mjeri efikasan, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI), koja je Ministarstvu ekologije, Agenciji za zaštitu životne sredine,…