Tag: šume

Svjetski dan šuma

Prvi dan proljeća, 21. mart ujedno se slavi i kao Svjetski dan šuma. Šumama treba posvetiti veliku pažnju jer su danas globalno ugrožene usled lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda,…