Tag: „Ekonomsko osnaživanje žena sa seoskog područja kroz izradu suvenira – novog turističkog proizvoda“