Svjetski dan šuma, proljeće, prvi dan, zaštita

Prvi dan proljeća ujedno se slavi i kao Svjetski dan šuma. Šumama treba posvetiti veliku pažnju jer su danas globalno ugrožene usled lošeg gospodarenja, požara, poremećenog režima voda, glodara, bakterija, gljivica, kiselih kiša.

Gubitak šuma nastaviće se zbog klimatskih promjena uprkos globalnim naporima za smanjenjem ispuštanja u atmosferu plinova.

Prema podacima UN-a, godišnje se uništi oko 13 miliona hektara šume; 12-20 % emisija staklenih plinova u svijetu, koji prouzrokuju klimatske promjene, izazvano je upravo krčenjem šuma.