„Međunarodni dan djece oboljele od raka“ obilježava se širom svijeta 15. februara.

Cilj kampanje je edukacija šire javnosti i povećanje nivoa svesti društvene zajednice o problematici raka kod dece, poboljšanje uslova lječenja, rehabilitacije i socijalizacije oboljele i izlečene djece, kao i pružanje moralne i materijalne pomoći djeci i njihovim porodicama.

Maligne bolesti su jedan od glavnih globalnih zdravstvenih problema. Svake godine u svijetu više od 250.000 djece oboli, a oko 90.000 djece umre od nekog oblika malignog tumora. Maligne bolesti kod djece i adolescenata čine 0,5-5% svih karcinoma.

Uprkos dobrim rezultatima lječenja, maligne bolesti su u razvijenim zemljama i dalje drugi po učestalosti uzrok smrtnosti kod djece uzrasta od 0 do 14 godina, odmah iza povreda.