Mladi Niksica

Pravoslavna crka i njeni vjerici danas slave Petrovdan – Dan svetih apostola Petra i Pavla.

Sveti apostol Petar bio je ribar i najprije se zvao Simeon. On je prvi od učenika jasno izrazio vjeru u Gospoda Isusa rekavši: “Ti su Hristos, Sin Boga živoga”. Činio je moćna čuda: liječio je bolesne, vaksrsavao mrtve, čak i od njegove sjenke liječili su se bolesnici. Imao je veliku borbu sa Simonom Volhom, koji se izdavao za boga, a u stvari bio je sluga satanin. Najzad ga je posramio i pobijedio.
Po zapovjesti opakoga cara Nerona, Simonovog prijatelja, Petar je osuđen na smrt. Postavivši Lina za episkopa u Rimu i posavjetovavši i utješivši stado Hristovo, Petar je pošao radosno na smrt. Videći krst pred sobom, zamolio je svoje dželate, da ga razapnu naopako, pošto je smatrao sebe nedostojnim da umre kao Gospod.

Sveti apostol Pavle bio je rodom iz Tarsa, najprije se zvao Savle, a bio farisej i gonitelj Hrišćanstva. Prema predanju bio je deset godina mlađi od Hrista. Povjerovao je u njegovu propovijed i postao jedan od navećih propovjednika i teologa prve hrišćanske crkve.
Pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista, pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mjestima, i pošto je dostigao tu mjeru savršenstva, da je mogao reći: “Ne živim ja nego Hristos živi u meni”, tada je bio posječen u Rimu, u vreme cara Nerona, kad i apostol Petar.
Ovaj praznik se obilježava I kao slava mnogobrojnih pravoslavnih porodica.
Na Petrovdan se ništa ne radi u polju, narocito se ne uprežu konji u kola.