U Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore prilikom zasnivanja radnog odnosa vršiće se bezbjednosne provjere kandidata, predviđeno je izmjenama Zakona o odbrani.

Posebnim članom propisana razmjena podataka sa ANB-om

Precizira se da ukoliko se provjerom utvrdi da postoji bezbjednosna smetnja kandidat neće zasnovati radni odnos u Ministarstvu i Vojsci, prenosi Mina.

Navodi se da o postojanju bezbjednosne smetnje odjeljenje nije dužno da obavještava kandidata.

Izmjenama Zakona o odbrani predlaže se da se prije zasnivanja radnog odnosa vrši bezbjednosna provjera lica, koja će biti eliminatornog karaktera u postupku zasnivanja radnog odnosa.

Važećim zakonima o odbrani i Vojsci Crne Gore, kako je obrazloženo, nijesu propisani posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane, odnosno za prijem u službu u Vojsci, u smislu nepostojanja bezbjednosnih smetnji.

To je, kako se ocjenjuje, neophodno s obzirom da se radi o zasnivanju radnog odnosa u organu nadležnom za poslove odbrane koji raspolaže podacima značajnim za bezbjednost.

Posebnim članom propisana je razmjena podataka sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, kao i drugim organima koji čuvaju i štite obavještajno bezbjednosne podatke.

Odredbom se propisuje obaveza organizacione jedinice Ministarstva odbrane nadležne za vojno obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove da vodi evidencije o prikupljenim podacima, kao i postupak zaštite, uništavanja i evidentiranja prikupljenih podataka.

Predloženim zakonom predviđeno je novo poglavlje kojim se definiše ko su vojno diplomatski predstavnici i daje pravni osnov za donošenja podzakonskog akta iz nadležnosti Vlade.

Tim aktom će se propisati zvanja, vrijeme na koje se imenuju, zarade i druga primanja, prava i obaveze, kao i druga pitanja od značaja za vršenje poslova vojno diplomatskih predstavnika.

D.A.