Nikšićka Opšta bolnica suspendovala je i pokrenula disciplinski postupak protiv ljekara specijaliste jer je obavljao specijalističke preglede u privatnoj ordinaciji, bez saglasnosti direktora bolnice.

Iz nikšićke Opšte bolnice objasnili su da je inspekcijskim nadzorom zdravstvenih inspektora Uprave za inspekcijske poslove, utvrđeno da je ljekar obavljao specijalističke preglede u privatnoj ordinaciji, bez saglasnosti direktora bolnice.

Zaposleni je, navodi se, rješenjem o suspenziji udaljen sa posla, a disciplinskim postupkom utvrdiće se njegova odgovornost.

„Naročito imajući u vidu da je obavljenje dopunskog rada u drugoj zdravstvenoj ustanovi, bez saglasnosti direktora matične ustanove, shodno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Granskom kolektivnom ugovoru za zdravstvenu djelatnost, okarakterisano kao teža povreda radne obaveze“, zaključuje se u saopštenju.