mladink

Sudije za prekršaje, koji su od 2015. godine postali dio redovnog sudskog sistema, nemaju svog kandidata za Sudski savjet, čije je formiranje u toku, iz razloga što njihov kandidat nije dobio dovoljan broj glasova, ali i zato što se njihovo dugogodišnje sudovanje u organima za prekršaje ne računa kao sudijsko iskustvo, piše “FOS Media”.

Formiranje novog sastava Sudskog savjeta, zbog bojkota Parlamenta od strane opozicije, dovedeno je u pitanje. Sa druge strane, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica više puta je kazala da su sudije uradile svoj posao i da već imaju kandidate iz svojih redova.
Na taj način Sudski savjet će imati većinu članova, ali ne i članove koje bira Skupština – pa samim tim ni predsjednika tog tijela.
Kandidati za članove Sudskog savjeta iz reda sudija viših, Privrednog, Apelacionog i Vrhovnog suda su: Rada Kovačević, Dragica Milačić, Ana Perović Vojinović, Branislav Ratković, Verica Sekulić, Nataša Sekulić, Milan Smolović i Ramo Striković.
Iz reda osnovnih i prekršajnih sudova kandidati za Sudski savjet su:Dragan Babović i Larisa Mijušković Stamatović iz podgoričkog Osnovnog suda, Igor Đuričković iz nikšićkog Osnovnog suda i Marina Jelovac iz pljevaljskog Osnovnog suda.
Ustav propisuje da u Sudski savjet ulazi četvoro sudija “vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti sudova i sudija”, dok Zakon o Sudskom savjetu propisuje da se jedan član bira iz reda sudija osnovnih i prekršajnih sudova.
Predsjednica Komisije za izbor Sudskog savjeta Branka Lakočević kazala je FOS-u da su sudije Babović i Mijušković Stamatović dobili 53, odnosno 43 glasa – inicijalna predloga, sudija Đuričković 30 i sutkinja Jelovac 15 glasova, odnosno inicijalnih predloga.
Sa druge strane, iz reda sudija Sudova za prekršaje najveći broj predloga dobio je sudija Suda za prekršaje u Podgorici koji je imao 9 glasova.
Lakočević je objasnila i da Zakon o sudskom savjetu za sudije osnovnih i prekršajnih sudova propisuje “najmanje pet godina radnog iskustva kao sudija” kao uslov za izbor kandidata.
„Komisija za izbor na istoj sjednici je zaključila da se radno iskustvo sudija područnih organa za prekršaje i vijeća za prekršaje, ne može računati kao sudijsko iskustvo, prije izbora za sudije u skladu sa Zakonom o sudovima ukoliko ranije nisu obavljali funkciju sudije redovnog suda. Imajući u vidu odredbe člana 82 i 83 Zakona o sudovima, jasno proizilazi da sudije za prekršaje ne ispunjavaju zakonom predviđene uslove za izbor člana Sudskog savjeta”, kazala je Lakočević za FOS.
Mandat sadašnjem sastavu Sudskog savjeta ističe drugog jula. Skupština je prošle nedjelje raspisala javni poziv za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.