Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću odbacilo je krivičnu prijavu protiv predsjedika Opštine Nikšić Marka Kovačevića u kojoj se navodi da je povrijedio ugled Crne Gore.

Tužilac Dejan Đorojević je u dopisu upućenom advokatu Savi Kostiću podsjetio da su protiv Kovačevića krivične prijave u julu ove godine podnijeli policija i Aleksandar Zeković iz Podgorice, a zbog krivičnog djela povreda ugleda Crne Gore.

“Nakon završenog izviđaja u predmetu našao sam da ne postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni izvršio predmetno krivično djelo ili drugo krivično djelo za koje se godini po službenoj dužnosti“, naveo je Đorojević.