Nevladina organizacija (NVO) “Mladi Romi“ u saradnji sa debatnim klubom Fakulteta političkih nauka “Agora“, održala je danas debatu na temu “Ugovoreni brakovi ili brakovi iz ljubavi“. Debata je održana u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta “Pobijedi svoju predrasudu“ koji ima za cilj suzbijanje predrasuda, diskriminacije i rasizma koji se vezuju za romsku populaciju.

“Drago nam je da budemo domaćini ovog projekta i ovakvih ideja, treba da ih bude u što većem broju. Mi smo tu da vam pomognemo da se što više radi na ovakvim projektima i svi studijski odsjeci na ovom fakultetu stoje vam na raspolaganu. Našem društvu je potreban jedan ovakav projekat, da bismo pobijedili predrasude koje postoje kod nas“, kazao je dekan Filozofskog fakulteta Goran Barović.

On je takođe objasnio da se na ovom fakultetu svake godine sve više upisuju romske populacije, a njemu je drago što se i oni uključuju u vaspitno-obrazovni proces. Prošle godine imali su jednog dobrog romskog studenta koji je svojim zaslugam postigao odlične razultate.

Predsjednik “Mladih Roma“ Samir Jaha zahvalio se partnerima zbog realizacije ovog projekta. Bio je zadovoljan što je organizovana jedna ovakva debata koja će pomoći da se prevaziđu predrasude koje postoje prema romskoj populaciju.
Debatu su činila dva tima,“ Vlast“ i “Opzicija“. Tim “Vlasti“ predstavljali su Jovan Pavlović i Bogdan Lukić, dok su stavove “Opozicije“ branili Eldin Ličina i Mile Miličić.

Debatni tim “Vlast“ zastupao je ideje ugovorenih brakova. Po njihovom mišljenju ti brakovi mogu da se održe iz razloga što neko umjesto njih bira, a to su njihovi roditelji. I na taj način se moze smanjiti broj razvoda koji su danas sve češći.

Međutim debatni tim “Opozicija“ je protiv sklapanja ovih brakova, jer oni zastupaju mišljenje da pojedinci imaju pravo da sami biraju svog životnog partnera, kao i da se ugovorenim brakovima ne može smanjiti broj povećanih razvoda. Kako oni kažu, “bolje dobar razvod nego loš brak“.

Na kraju debate je ostavljen prostor za diskusiju i pitanja publike. Debatom je rukovodio Andrej Šepelj iz debatnog kluba „Agora“.
Projekat se realizovao zahvaljujući Programu malih grantova Komisije za demokratiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.