Opština Plužine je raspisala konkurs za dodjelu 10 stipandija za školsku godinu 2015/2016.

Pravo da konkurišu za stipendiju imaju učenici sa „Lučom“, studenti dvije završne godine koji su položili ispite iz prethodne godine studija u visini najmanje 80% ECTS kredita i postigli prosječnu ocjenu najmanje 8,00 kao i redovni studenti specijalističkih studija u trajanju do godinu dana za studijske programe čije osnovne akademske godine traju tri godine. Kandidati se mogu prijaviti za stipendiju do 18. novembra 2015. godine.

Detaljnije o konkursu i uslovima istog možete naći na sajtu opštine, Plužine.me.