Velike hladnoće i niske temperature koje su nedavno pogodile Crne Goru izazazvale su kvarove na pojednim djelovima elektroprenosnog sistema čija je vrijednost procijenjena na oko od 250 hiljada eura, prenosi Pobjeda.

Preliminarna procjena pokazuje da je crnogorski elektroprenosni sistem pretrpio štetu veću od 100 hiljada eura. Jak olujni vjetar je oštetio pojedine plastenike, a kod određenog broja poljoprivrednika došlo je do smrzavanja rasada.

“Loši vremenski uslovi zahvatili su i dio Primorja, čijim zaleđem prolazi trasa 110 kV dalekovoda Bar-Budva. To je imalo za posljedicu havariju i ispad iz pogona ovog elektroenergetskog objekta, kao i smanjenu pouzdanost napajanja Bara i Ulcinja,” kazali su Pobjedi iz CGES-a, dodajući da je tom prilikom došlo do havarije 11 stubova tog dalekovoda usljed kombinacije orkanskog vjetra i dodatog tereta.

Takva situacija nijednog trenutka nije imala uticaj na redovno napajanje električnom energijom ovih opština -naglasili su predstavnici CGES-a i dodali da je do havarije došlo iako je CGES uradio sve kako bi zimski period dočekao spremno. Odmah su poristupili sanaciji dalekovoda Bar Budva, a radovi će, kako se očekuje, trajati još 30 dana.