Mladi Nikšića

Službenici Uprave policije su u toku 2016. godine upotrijebili sredstva prinude u 264 slučaja, prenosi Analitika.

U 48 slučajeva upotrebljena je fizička snaga, kombinaciju fizičke snage i sredstava za vezivanje službenici policije koristili su u 126 slučajeva, kombinaciju fizičke snage i ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom u četiri slučaja, kombinaciju fizičke snage, ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom i službene palice u dva slučaja.

Kao sredstvo prinude, policija je koristila kombinaciju ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom i sredstava za vezivanje u dva slučaja, dok je kombinaciju fizičke snage, ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom i sredstava za vezivanje u 25 slučajeva, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom u četiri slučaja, sredstva za vezivanje u 50 slučajeva a vatreno oružje u dva slučaja, navodi se u Izvještaju.

“Stopa kriminaliteta, odnosno broj krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti na 1000 stanovnika, manja je u odnosu na 2015 godinu. Stopa kriminaliteta (u odnosu na ukupno registrovana krivična djela – 9.133), bila – 14,7(16,5), ako bi obimom kriminaliteta bila obuhvaćena i krivična djela koja se gone po privatnoj tužbi (4.312), u okviru kojih su evidentirana djela – događaji koja nadležni državni tužioci nijesu kvalifikovali u izvještajnoj godini, a koja se registruju u “Pomoćni upisnik””, konstatuje se u Izvještaju.