Udruženje studenata psihologije „Virtus“ organizuje SPSS radionice na Filozofskom fakultetu Nikšić koje će se održati od 25. do 28. februara.

SPSS je program koji se koristi za statističku analizu i njegovo poznavanje je ključno za uspješno i kvalitetno istraživanje.

„Rad na SPSS-u je nažalost nešto sa čim se studenti ozbiljno suoče tek kad dođu do diplomskog rada, a neki ni tada, jer plate drugom da to završi. Nema istraživačkog rada, nema nauke i nema psihologije bez poznavanja statistike i rada na SPSS programu“, objašnjavaju iz „Virtusa“.

Učestvovanje u radionicama je besplatno za članove Udruženja, dok oni koju nisu članovi plaćaju participaciju u iznosu od 1,5 eura.
„Radionice će krenuti od najosnovnijih elemenata i postepeno će se ulaziti u komplikovanije analize, a na kraju svake radionice studenti će dobiti materijal kako bi kod kuće mogli vježbati ono što smo tog dana prešli“, saopštavaju iz Udruženja.

Predavač će biti Anđela Simonović.

Radionice će se održavati od 11:30 do 13:30.