Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore doc.dr Stevo Popović i dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru prof. dr Mario Vasilj potpisali su u Nikšiću sporazum o saradnji.
Prema Popovićevim riječima, uspostavljena saradnja imaće višestruki značaj za oba fakulteta, naročito kada je riječ o razmjeni studenata, nastavnika, saradnika i istraživača, kao i izvođenju zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.
“Sporazum predviđa i zajedničku organizaciju ljetnjih škola i seminara, kao i razmjenu stručne literature, udžbenika i drugih publikacija. Od posebne važnosti je i razmjena iskustva u oblasti informacijskih sistema i komunikacija”, saopšteno je iz Univerziteta Crne Gore.
Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, u okviru kojeg funkcioniše odsjek za fizičku kulturu, na dvanaest studijskih grupa ima preko 3000 studenata.
Ovaj sporazum je dvadeset treći u nizu bilateralnih sporazuma Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje sa inostranim visokoškolskim institucijama iz oblasti sportskih nauka, koji su potpisani od osnivanja Fakulteta 2008. godine.