Sindikat prosvjete Crne Gore (SPCG) smatra da direktore javnih obrazovnih ustanova treba da bira i razrješava školski odbor, uz saglasnost resornog ministra, i da ne mogu biti članovi nijedne političke partije.

Kako prenosi RTCG, u predlozima koje je Sindikat dostavio Ministarstvu prosvjete traži se da se u izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju precizira djelatnost javne ustanove.

Sindikat traži i da se propiše da je ustanova dužna da sprovodi redovne sistematske zdravstvene i sanitarne preglede nastavnika jednom godišnje.

SPCG ocjenjuju da je potrebno propisati da upravni odbor ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama čine tri predstavnika Ministarstva, tri predstavnika zaposlenih i jedan predstavnik roditelja.

Kako navode, traže i da školski, odnosno upravni odbor ustanova iz oblasti stručnog obrazovanja čine dva predstavnika zaposlenih, tri predstavnika Ministarstva i po jedan predstavnik roditelja i predstavnik socijalnih partnera.

“Školski, odnosno upravni odbor mješovitih srednjih škola i obrazovnih centara čine dva predstavnika zaposlenih, tri predstavnika Ministarstva, jedan predstavnik socijalnih partnera i jedan predstavnik roditelja”, piše u predlozima Sindikata, u koje je imala uvid agencija Mina.

Kako se navodi, potrebno je precizirati da direktora bira i razrješava školski odbor, uz saglasnost ministra, koji ne smije biti član nijedne političke partije.

„Direktor javne ustanove treba da se bira na period od četiri godine i može biti biran najviše dva puta uzastopno”, smatraju u SPCG.

Oni traže i da se u izmjenama i dopunama Zakona odredi da se o prigovorima na ocjenu učenika odlučuje na kraju školske godine.

„Prigovor se podnosi nastavničkom vijeću u roku od jednog dana od prijema svjedočanstva, odnosno obavještenja o postignutom uspjehu. Po prigovoru na ocjenu, nastavničko vijeće, u roku od tri dana od prijema prigovora utvrđuje da li je ocjena izvedena suprotno propisima, a ocjena nastavničkog vijeća je konačna”, navodi se u predlozima Sindikata.

Oni traže i da poseban uslov za zapošljavanje nastavnika bude prosječna osjena u toku studija i vrijeme provedeno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

„Konkurs za zaposlene koji rade na određeno vrijeme treba da se raspisuje do kraja školske godine”, ocijenili su iz SPCG.