Nacionalna SOS linije za žrtve nasilja u porodici primila je u decembru 266 poziva i pružila 318 usluga, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS).

„Od ukupnog broja poziva 205 (77,07 odsto) su uputile žrtve nasilja u porodici lično, dok je 61 poziv (22,93 odsto) primljen od trećih lica, rođaka, službenika centara bezbjednosti, centara za socijalni rad i građana”, precizirali su iz MRSS.

Oni su naveli da je u decembru nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici pružila ukupno 318 usluga, od čega – 116 informisanja, 116 povjerljivih razgovora, 32 posredovanja u institucijama, među kojima je 12 urgentnih intervencija, 28 psiholoških savjetovanja, dva upućivanja, šest zahtjeva za smještaj u sklonište za žrtve nasilja u porodici i ostalo.

Saopšteno je da je u četvrtom mjesecu realizacije projekta, 95 osoba pozvalo pomoć, od čega je njih 53 poziv upućivalo i ranije, dok su 42 osobe prvi put uputile poziv za pomoć u decembru.

„Od navedenog broja, njih 72 je uputilo lično poziv za pomoć, a 23 osobe su uputile poziv u korist žrtve”, precizirali su iz MRSS.

Najviše poziva, kako se dodaje, stiglo jeo iz Nikšića 74, Podgorice 55, zatim Pljevlja 25, Bara 20, Kotora i Herceg Novog po 17, Berana 13, Cetinja 11, Rožaja devet, Budve i Bijelog Polja po sedam, Danilovgrada četiri, Ulcinja tri, Mojkovca i Plužina po poziv.

Iz MRSS su podsjetili da radom SOS linije za žrtve nasilja u porodici koordinira SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, da je linija besplatna za pozive sa bilo koje mreže u Crnoj Gori i dostupna 24 sata, sedam dana u sedmici.

„Servis predstavlja prvi i najvažniji kontakt za podršku žrtvama nasilja u porodici“, ukazali su iz MRSS.

Pojašnjava se da konsultantkinje koje rade na liniji imaju zadatak da ojačaju snage žrtve, servisiraju njene akutne potrebe, podrže je da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom.

„Servis osnažuje i pruža podršku žrtvi kroz emocionalnu podršku, informisanje o pravima i mogućnostima za žrtvu, konsultacije i pomoć u kriznim situacijama, upućivanje na druge organizacije, ustanove i institucije i psihološko savjetovanje”, pojasnili su iz MRSS.