Snežana Kašćelan (10.00), studentkinja Psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore dobitnica je Plakete Univerziteta Crne Gore za završene studije sa najboljim uspjehom iz oblasti društvenih nauka.

Kaže da se na putu do uspjeha uvijek najmanje pamte prepreke, a u sjećanju uvijek ostanu lijepe uspomene.
„Sve teškoće, neprospavane noći, debeli udžbenici, ispitni rokovi, sve se to nekako zaboravi. Ono što mi najviše ostaje u sjećanju jesu svi divni trenuci i ljudi koje sam upoznala – genijalni profesori čija sam predavanja sa zadovoljstvom slušala, predivne kolege sa kojima sam provodila studentske dane i koje su me mnogo inspirisale, kao i svi predivni ljudi koji su moj uspjeh umjeli i prepoznati. Pamtim takođe i svu ljepotu i ljubav prema ovoj profesiji koju sam osjetila tokom ovih par godina studiranja i koja je u suštini i najveći razlog mog uspjeha“, rekla je Snežana.
Tokom srednjoškolskog obrazovanja Snežana je razvila ljubav prema psihološkoj nauci, a 2017. godine upisuje i osnovne studije iz psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u Nikšiću. Bečelor diplomu stekla je tri godine kasnije, sa prosječnom ocjenom 10,00.
Tokom osnovnih studija ostvarila je pravo na stipendiranje od Ministarstva prosvjete Crne Gore, za talentovane studente, kao i pravo na stipendiranje koje opština Kotor takođe dodjeljuje svojim nadarenim studentima.
Proglašena je najboljim studentom Filozofskog fakulteta u akademskoj 2019/2020. godini od Univerziteta Crne Gore, a samo godinu kasnije dobitnica je Nagrade Univerziteta Crne Gore za završene osnovne studije sa najboljim uspjehom u oblasti društvenih nauka.
Tokom sve tri godine osnovnih studija ostvarila je pravo na priznanje koje najboljem studentu Studijskog programa za psihologiju uručuje Fondacija “Vera Kovač” na čelu sa osnivačem Vojislavom Kovačem.
Dvogodišnje master studije upisala je u septembru 2020. godine, nastavljajući svoje obrazovanje na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje trenutno završava prvu godinu.
Godine 2019. pohađala je jednodnevni trening za profesionalce iz oblasti obrazovanja – Prevencija i edukacija homofobije i transfobije u srednjim školama u Crnoj Gori u sklopu projekta NE diskriminaciji, DA različitosti, koji je realizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore.
Godine 2020. bila je učesnica na Psihoziju – VII Studentskom kongresu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je sa koleginicom Kristinom Rajković predstavila istraživački rad na temu Ispitivanje korelacije homonegativnog stava i osobina ličnosti iz HEXACO modela strukture ličnosti.Image
Pored učešća na nekoliko ljetnjih radionica i volonterskih akcija, trenutno je volonter na telefonskoj liniji Kliničkog centra Crne Gore za pružanje psihološke podrške i pomoći pojedincima tokom trajanja pandemije koronavirusa, na kojoj je nakon završene obuke počela da radi kao psihološki savjetnik.
Njene uže oblasti interesovanja su kognitivna, socijalna i školska psihologija, a u okviru jedne od njih planira da razvija svoju master tezu. Trenutno je i polaznik onlajn kursa za sertifikovanog HR asistenta, sa ciljem usavršavanja i u oblasti poslovne psihologije. Tečno se služi engleskim, italijanskim i španskim jezikom.
Kolegama koji su i dalje u procesu studiranja poručila je da se opuste i uživaju „jer ovo studentsko vrijeme, vrijeme mladalaštva, druženja, učenja je jedan od najljepših perioda naših života. To često zaboravimo, vodeći se brigom, stresom, opterećujućim mislila o budućnosti i smatram da nam ponekad treba podsjetnik da ne shvatamo sve tako ozbiljno. Budućim kolegama bih poručila samo da dobro razmisle, da se opredijele za nešto što istinski vole, a samim tim je i pola puta pređeno. U moru današnjih informacija, opcija, izbora, savjeta, preporuka, najteže je nekako čuti svoj glas i stvoriti viziju sebe, i u skladu sa njom se opredijeliti za odgovarajući fakultet. Međutim, jednom kad oblikujemo tu viziju, onda se ona lako dalje sama razvija“.
Plaketu je uručio vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović u okviru obilježavanja Dana Univerziteta Crne Gore.