Izdaci kapitalnog budžeta u naredne tri godine će, kako je predviđeno predloženim budžetom i planom fiskalne konsolidacije, biti smanjeni 18 miliona eura u odnosu na ovu godinu.

Naredne godine planirano je smanjenje kapitalnog budžeta od deset miliona eura, 2018. godine šest miliona, a 2019. dva miliona eura, piše Pobjeda.

“Ne postavljaju se ograničenja za korišćenje sredstava iz IPA fondova i kredita međunarodnih kreditnih institucija, tako da bi kapitalni budžet, sa kreditima i donacijama u narednoj godini ostao na ovogodišnjem nivou, odnosno na 88,8 miliona eura usljed većeg iznosa donacija”, navodi se u Predlogu zakona o budžetu za narednu godinu.

Nakon toga će u 2018. i 2019. godini, ukoliko iznos donacija bude na nivou iz naredne godine, iznositi 92,4 miliona eura, odnosno 96,4 miliona.

Smanjenje kapitalnih izdataka, kako je bavedeno u dokumentu, može imati negativnog efekta na razvoj.

“Predlog smanjenja sredstava u planu fiskalne konsolidacije predviđen je prije svega na osnovu realizacije projekata kapitalnog budžeta u prethodnom periodu, koji neće dovesti do negativnih efekata po ekonomiju države”, navodi se u Predlogu budžeta.

Kapitalni budžet predstavlja rashode kojima se povećava vrijednost nefinansijske imovine, odnosno sticanje infrastrukture, građevinskih objekata, zemljišta i opreme od javnog interesa.

Planirana sredstva za izgradnju auto-puta su 194,3 miliona eura u narednoj godini, 230 miliona u 2018. i 177,5 miliona u 2019. godini.

“Nakon završetka prioritetne dionice auto-puta, sredstva koja su se iz budžeta planirala za realizaciju projekta, preusmjeravaće se za realizaciju projekata kapitalnog budžeta, tako da će izdvajanja za kapitalni budžet rasti u skladu sa nominalnom stopom rasta i u 2020. godini iznosiće 100,3 miliona eura, a u 2021. 103,8 miliona”, navodi se u predloženom zakonskom rješenju.

U Predlogu se dodaje da nije dozvoljeno preusmjeravanje sredstava sa auto-puta, ni sa kapitalnog na tekući i budžet državnih fondova.

U ovoj godini ostalo je 219 miliona eura planiranih za auto-put.