Incident u Budvi

 

Službenici Uprave policije – Odsjeka za obezbjeđenje objekata i diplomatsko – konzularnih predstavništava, a koji su angažovani da unutar objekta stvore uslove za bezbjedan i nesmetan rad unutar zgrade Višeg suda, ne vrše obezbjeđenje depoa Višeg suda, niti imaju pristup prostorijama i ključevima od prostorija depoa, saopštavaju iz UP u svom Reagovanju.

Službenici Uprave policije, obezbjeđuju unutrašnjost pravosudnih organa u Njegoševoj ulici u Podgorici (u kojoj se nalaze prostorije Višeg suda, Vrhovni i Apelacioni sud Crne Gore), u cilju stvaranja nesmetanih uslova za rad i bezbjednog boravka štićenih ličnosti, prvenstveno iz razloga što je u toj zgradi sjedište Predsjednice Vrhovnog suda, koja je po Odluci Vlade Crne Gore štićena ličnost.
Podsjećamo javnost da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima iz opisa policijskih poslova izbrisane odredbe koje se odnose na obezbjeđivanje uslova za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanja reda u tim organima.
Takođe, u smislu prelaznog zakonskog rješenja, članom 58 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim je dodat i član 125b zakona, propisano je da će: „Uslove za nesmetan rad sudova, državnog tužilaštva i održavanja reda u tim organima obezbjeđivati Policija do 1. jula 2015. godine“.
Napominjemo i da u posebnoj glavi Zakona o sudovima članovi 68-73 propisuju šta obuhvataju poslovi obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova, ko ih i na koji način obavlja, a takođe je i članom 95 ovog zakona propisano da će ti poslovi početi da se obavljaju od 1. jula 2015. godine.
Zakon o državnom tužilaštvu, takođe reguliše poslove obezbjeđenja njihovih objekata i prostorija na način kako se obezbjeđuju i sudovi.
Poslove obezbjeđenja lica, imovine i objekata sudova vrše zaposleni u sudu ili tužilaštvu na poslovima obezbjeđenja ili pravna lica ovlašćena za obavljanje poslova zaštite i obezbjeđenja.
S obzirom na navedenu izmjenu normativnog okvira, Uprava policije je više puta inicirala sastanke u cilju implementacije zakonskih normi uz predloge da se prestane sa obezbjeđivanjem svih tužilačkih i pravosudnih organa na teritoriji Crne Gore, te da se u konačnom formira sudska policija shodno navedenim odredbama.
Iako su stvoreni zakonski preduslovi za formiranje sudske policije, nadležne institucije do danas nisu implementirale zakonske odredbe iz tačke 1, a Uprava policije nije prestala da fizičkim prisustvom unutar objekata i uz upotrebu tehničkih sredstava, samo obezbjeđuje uslove za nesmetan rad sudova i tužilaštava, kao organ čiji je osnovni posao zaštita života i lične bezbjednosti građana i imovine iako u propisima kojima se uređuju policijski poslovi, nije eksplicitno navedeno i obezbjeđivanje pravosudnih organa.
Kao što je prethodno istaknuto službenici policije fizičkim prisustvom obezbjeđuju uslove za nesmetan rad sudova i tužilaštava na teritoriji Crne Gore (19 sudskih i 15 tužilačkih objekata na teritoriji Crne Gore).
Na obavljanju ovih poslova i zadataka, koji se vrše sa ciljem obezbjeđenja uslova za rad u sudnicama i tužilaštvima, zaštite sudija i tužilaca i održavanja reda tokom suđenja, angažovano je oko 60 pripadnika Uprave policije.