Školice sporta, kao odgovor na sve jače uticaje kompjutera na živote mališana, poslednjih godina uzele su maha. U jednu takvu misiju vraćanja djece igri krenuli su prošle godine profesori fizičke kulture Veselin Božović i Pavle Nerić.

Veselin kaže da ga, kao čovjeka iz sporta, pogađa to što djeca toliko svog vremena provode za računarima. Tako se rodila ideja da na Vidorvanu krenu sa školicom sporta “Šampion” za djecu od 3 do 10 godina kojima je fizička aktivnost posebno neophodna za pravilan razvoj, kako motoričkih, tako  i intelektualnih sposobnosti.

On kaže da su treninzi raznovrsni i ispunjeni brojnim aktivnostima kao što su korektivna gimnastika, poligoni za razvoj motoričkih sposobnosti, elementarne igre, osnove gimnastike, osnove atletike, obuka plivanja i sportske igre (fudbal, kosarka, tenis, odbojka, rukomet…)

„Prednost ovog programa je što djetetu daje svestranost, tj. veliku širinu u smislu motorike i koordinacije, koju to dijete kasnije, kao zreo sportista, može jako dobro da primeni i daleko prevazidje vršnjake koji su rano pošeli sa jednom odredjenom sportskom disciplinom, jer imaju jedan daleko veći kvalitet“, objašnjava Veselin.

Školica koju vode on i Pavle broji zasad četrdesetak polaznika sa kojima su se takmičili i na trećoj Olimpijadi sportskih Školica Crne Gore u Nikšiću i na kojoj učestvovalo oko 350 djece iz Crne Gore.