Osnovna škola Jovan Draganić-Petrović raspisuje konkurs za profesora crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine, odnosno do 30. juna.
Kandidat/kinja mora da ispunjava sledeće uslove: Ima odgovarajuću stručnu spremu, VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, položen stručni-pripravnički ispit za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad (licencu) i crnogorsko državljanstvo.
Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU OŠ Jovan Draganić-Petrovići bb u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Konkurs je otvoren do drugog marta.
Dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona: 067/823-760 ili preko sajta Zavoda za zaposljavanje:
http://www.zzzcg.me/poslovi/50918625/