Nikšićko pozorište je za naše  najmlađe pripremio prijatno iznenađenje. Naime u Nikšićkom pozorištu počela je nastava za polaznike škole klasičnog baleta. Nastava za učenice pripremnog odjeljenja i prvog razreda na odsjeku za klasični balet, organizovana je u saradnji sa Baletskom školom „Princeza Ksenija“.

 

Nastavu izvode profesorice Ema Veljić, koja predaje klasični balet i Mileva Guberinić, zadužena za predmete poznavanje muzike i bonton. Nastava je organizovana dva puta sedmično. Blok časovi iz klasičnog baleta izvode se srijedom i petkom od 10.00 do 11.30 sati, a prema utvrđenom rasopredu, blok nastava bontona organizovana je petkom od 11.30 do 12.30 sati.
Proces stvaranja Škole „Princeza Ksenija“, te njegovanje i stvaranje publike za taj vid umjetnosti trajao je deceniju i po. Od početaka rada malog studija „Zvončić“, koji je osnovan 2000. godine u Baru, do danas, kada je ime ove Škole postalo prepoznatljivo i van granica Crne Gore, došlo se do vrhunskih rezultata, a baletska umjetnost postala je i način života brojnih generacija.Svakodnevno i intezivno prenošenje znanja eminentnih baletskih stručnjaka sa evropskih pozornica, rezultiralo je ključnim „proizvodom“ – sopstvenom produkcijom. „Princeza Ksenija“ je prva baletska škola čije predstave se jednom mjesečno nalaze na repertoaru Crnogorskog narodnog pozorišta.
Dirkektorica Škole Vanja Pantović ističe da se rad Škole može najbolje vidjeti na sceni, odnosno u pozorištu, kada se odgleda predstava.

„Tek tada se može shvatiti o čemu se, zapravo, radi. A radi se o profesionalizmu koji odlikuje našu školu, sve njene profesore koji se temeljno spremaju za svoje radne obaveze, upućujući djecu pravim smjernicama u pravcu izvornog, klasičnog baleta, bez odstupanja, sa poštovanjem tradicije, ali i nadogradnjom i adaptacijom koju donosi svaka ustanova pojedinačno“, naglašava Pantović.