Firma Leveraxe pustila je na tržište svoju novu sjekiru za koju tvrde da je nekoliko puta bolja i sigurnija od klasičnih sjekira.

Cijepanje je uvijek bio problem, kako zbog fizičke snage koju zahtijeva, tako i zbog sigurnosti. Ipak, jedan od ta dva problema je riješen. Sigurnost više nije pitanje, budući da iz Leveraxea tvrde da njihova sjekira više ne može ozlijediti onoga koji se njome služi.

Sjekira je čudnog oblika upravo zbog sigurnosti. Kada se udari cjepanica, gornji dio sjekire se zakači za cjepanicu i sjekira više ne može ozlijediti. Takođe, oštrica nije klasična, budući da je blago zakrivljena, što daje rezultat da se pri udaru cjepanica sama rastavlja.

Sjekira je vrlo lagana iako je dio koji sječe napravljen od čelika.