Doktori

Pedijatri na terenu počeli su sa sistematskim pregledima djece u osnovnim školama, kojima se mogu otkriti brojne nepravilnosti u težini, visini, uhranjenosti i kretanju.

 

Sistematski pregledi, prije svega, obuhvataju uzimanje podataka lične, porodične i socijalne prirode. U školskom uzrastu mjerenje težine, visine i nivoa uhranjenosti djece spada u početne pretrage, nakon čega slijedi pregled organa.

“Organi čula vida, sluha, percepcije, zatim pluća, srce, lokomotorni sistem, pri čemu posebnu pažnju obraćamo na kičmu, pravilno držanje tijela i stopala, su sledeći korak u sistematskim pregledima”, istakla je za TVCG ljekarka Paša Divanović.

Ljekari ipak ukazuju da je bolja ideja da se sistematski pregledi vrše u ambulantama, a ne u školama, gdje se trenutno sprovode.