Danilo Nikolić

Senat Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici dao mišljenje kojim je jednoglasno podržao Program razvoja Univerziteta Crne Gore kandidata za izbor rektora za mandatni period 2020 – 2023, prof. dr Danila Nikolića, redovnog profesora Univerziteta Crne Gore i aktuelnog rektora, piše UCG.

Mišljenje Senata o Programu kandidata za rektora, saglasno odredbama Statuta Univerziteta Crne Gore, dostavlja se Izbornoj komisiji za sprovođenje postupka izbora rektora Univerziteta Crne Gore. Izborna komisija Mišljenje Senata dostavlja Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, koji vrši izbor rektora.

“U mom prethodnom mandatnom periodu fokus je stavljen na strateško-razvojni aspekt, naučne i međunarodne rezultate, organizacione resurse i društvenu interakciju Univerziteta“, kazao je u uvodnom govoru rektor Nikolić, ističući pozitivne rezultate postignute u ovim oblastima.

Njegov program rada, istakao je, baziraće se na kontinuiranoj implementaciji prioriteta i ciljeva sadržanih u Strategiji razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024.

“U narednom periodu Univerzitet Crne Gore će se fokusirati na: inoviranje, interdisciplinarnost i internacionalizaciju studijskih programa; modernizaciju i digitalizaciju univerzitetske infrastrukture, naučnoistraživačku izvrsnost i projektnu uspješnost; međunarodnu saradnju i mobilnost; unapređenje kadrovske srukture i organizacionih resursa; unapređenje znanja, kompetencija i zapošljivosti naših studenata, kao i promociju društveno odgovornog ponašanja, identitetskih vrijednosti i održivog razvoja crnogorske privrede i države“, pojasnio je Nikolić.

Na izloženi Program, članovi Senata su postavljali dodatna pitanja kandidatu Nikoliću koji je dao pojašnjenja.

Članovi Senata su iskazali pozitivno mišljenje o postignutim vidljivim rezultatima iz dosadašnjeg mandatnog perioda rektora Nikolića.

loading…