Dragica Sekulić

Na današnjoj sjednici Vlade utvrđen je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o energetici.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić istakla je da Prijedlog sadrži tri važne izmjene:

1. pojednostavljenje priključenje na mrežu;

2. proizvodnja električne energije u domaćinstvima;

3. trgovina električnom energijom u odnosu na organizovano tržište.

“Kada govorimo o priključenju na mrežu to je nešto što je nama privreda godinama predočavala kao problem prilikom izgradnje objekata, kako proizvodnih tako i objekata koji troše električnu energiju“, kazala je Sekulić i dodala da je u pitanju bio prekomplikovan i preskup proces.

“Nama je namjera bila da proces pojednostavimo i pojeftinimo. U prethodnom periodu bilo je potrebno sedam koraka za realizaciju ove aktivnosti, sada sam zakon predviđa tri koraka. Obaveza potrošača po ovom pitanju je da: prvo podnesu zakon u kojem će da daju sve podatke o budućem potrošaču električne energije, zatim je operator mreže dužan da u roku od 15 dana predloži ugovor o izgradnji pruključka, dok je 15 dana nakon završenih radova operator dužan da izda saglasnost za priključenje“, navela je Sekulić.

Takođe, kroz zakon je definisana proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe

“Dajemo mogućnost da svako domaćinstvo na sopstvenom krovu ili na krovu pomoćnog objekta izgradi fotonaponski sistem koji bi služio za proizvodnju električne energije i koje bi podmirivale njhove potrebe, a u trenucima kada imaju viškove te viškove bi mogli da predaju u mrežu. U toku godine jednom godišnje bi se vršio obračun gdje je ko u odnosu na potrošnju i proizvodnju. Na taj način omogućavamo velikom broju domaćinstava u Crnoj Gori da izgradi na sopstvenom imanju objekat koji bi im služio za proizvodnju električne energije“, podvukla je Sekulić.

Ona je istakla da je građanima pojednostavljena procedura za izgradnju solarnih panela i omogućeni beskamatni krediti koji se mogu vraćati od proizvedene energije.

Izvor: Analitika