Međunarodni dan mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. oktobra su organizacije koje se bave ovom problematikom obilježile nizom predavanja, radionica i drugih aktivnosti.

Podatke o aktivnostima koje je sprovelo Savjetovalište za mlade u nikšićkom Domu zdravlja nijesmo mogli dobiti. Tokom naše posjete Domu zdravlja, u različitim danima i terminima, kancelarija je bila zatvorena, a nijesmo ni dobili informaciju ko rukovodi ovim Savjetovalištem. Na pozive telefonskog broja za odnose sa javnošću Doma zdravlja takođe nije bilo odgovora.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 25 odsto osoba u svijetu boluje od različitih mentalnih poremećaja, najčešće anksioznosti i depresije. Naročito je poražavajući podatak da je među njima sve više mladih i adolescenata.