Opština Nikšić organizuje sasatanak sa predstavnicima nevladinih organizacija sa područja Opštine Nikšić.

Na sastanku će se razmatrati saradnja Skupštine opštine i nevladinih organizacija.

Sastanak će se održati 22. jula u zgradi Skupštine opštine Nikšić, u sali broj 1, sa početkom u 10h.