Građani će i ove godine moći sa zdravstvenom knjižicom da se liječe u istim privatnim zdravstvenim ustanovama kao i 2015. godine, dok su za određivanje dioptrija ugovori za 2016. prošireni na sve zainteresovane ustanove iz oblasti oftalmologije.
Fond za zdravstveno osiguranje produžio je ugovore i u ovoj godini, pod istim uslovima, sa privatnim zdravstvenim ustanovama i stomatološkim ambulantama sa kojima ih je imao zaključene tokom 2015. godine.
“Za 2016. godinu Ministarstvo zdravlja smatralo je cjelishodnim da se pod istim uslovima produže važeći ugovori, imajući u vidu dosadašnje efekte tih ugovora na unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite u slučajevima kada se zdravstvena zaštita ne može blagovremeno obezbijediti. Takođe, ocijenjeno je da se za određivanje dioptrija ugovori prošireni na sve zainteresovane ustanove iz oblasti oftalmologije, za teritoriju Crne Gore”, kazao je Dnevnim novinama PR Fonda Amer Ramusović.
On je podsjetio da je za 2015. godinu Fond zaključio ugovore sa 17 privatnih zdravstvenih ustanova, koje nijesu obuhvaćene Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, od kojih je sa pojedinima zaključen ugovor za više specijalnosti.
“Zaključeni su ugovori po djelatnostima i zdravstvenim uslugama traženim Pozivom za 2015. godinu sa pet zdravstvenih ustanova za pružanje usluga iz djelatnosti oftalmologije (PZU Bolnica “Codra”, PZU “Dr Jovović”, Dnevna bolnica “Optimal”, PZU “Dr Lutovac” i PZU “Dr Marina”) i jednom iz djelatnosti dječje oftalmologije (Specijalistička ambulanta iz oftalmologije “Borović” za djecu do 15 godina); četiri zdravstvene ustanove za pružanje usluga iz djelatnosti asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) (PZU Bolnica “Codra”, PZU “Life”, PZU “Ars medica” i PZU “Humana reprodukcija”); po tri zdravstvene ustanove za pružanje usluga dijagnostičke zdravstvene zaštite iz djelatnosti oftalmologije (OCT) (PZU Bolnica “Codra”, Dnevna bolnica “Optimal” i PZU “Lens Commerce”) i iz djelatnosti kardiologije (PZU Bolnica “Codra”, PZU “Novocard Novosel” i PZU “Dr Masoničić”); dvije zdravstvene ustanove za usluge bolničke zdravstvene zaštite iz djelatnosti oftalmologije (PZU Bolnica “Codra” i Dnevna bolnica “Optimal”); sa po jednom zdravstvenom ustanovom za pružanje usluga iz djelatnosti vaskularne hirurgije (PZU “Medical centar”), zatim reumatologije (PZU “Intermedica”), radiološke dijagnostike magnetna rezonanca (PZU “Hipokrat”), fizikalne medicine primarnog nivoa zdravstvene zaštite (PZU “Dr Dimitrijević”), patološke anatomije i histologije (PZU “Kuliš medical”), gastroenterologije (PZU Bolnica “Codra”), urologije (PZU Bolnica “Codra”), te ortopedije (PZU Bolnica “Codra”)”, kazao je Ramusović i istakao da su sa svima su produženi ugovori i u ovoj godini.
Usluge hiperbarične oksigene terapije građani će, kako je kazao, pružati PZU Bolnica “Codra” i PZU Opšta bolnica “Meljine”.