Zbog neažurnosti klubova i nedostavljanja dokumentacije u predviđenom roku, i pored svih napora kancelarije RSCG da takmičenja u crnogorskim ligama počnu 17/18. oktobra 2015. godine, Rukometni savez Crne Gore je primoran da odloži početak takmičenja za 24/25. oktobar.

Savez je upozorio klubove koji nijesu izmirili finansijske obaveze prema RSCG vezane za takmičenje i koji nijesu dostavili neophodnu dokumentaciju da to učine najkasnije do 19. oktobra, u suprotnom će biti sankcionisani.