Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine, obezbjeđuje stipendije za srednjoškolce i studente romske i egipćanske populacije, a za školsku 2015/16. godinu izdvojeno je iz budžeta 80.000 eura, saopštio je ministar Mehmed Zenka.

Projekat “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, koji traje traje 18 mjeseci, danas je zvanično prezentovan u Podgorici.

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima uspješnu praksu apliciranja za IPA projekte, i zadovoljstvo što je i projekat “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma/kinja, Egipćana/ki i ostalih ranjivih grupa”, koji je pripremilo i sa kojim je apliciralo za potrebna sredstva, odobren od strane Evropske komisije”, saopšteno je iz tog resora.

Evropska komisija je za projekat obezbjedila milion eura, a implementator projekta je međunarodna organizacija HELP. Partneri u implementaciji projekta su Romski obrazovni fond, Crveni krst Crne Gore i Centar za demokratiju i ljudska prava.

“Projekat se odnosi na promociju i zaštitu ljudskih prava romske i egipćanske populacije i ostalih ranjivih grupa, a direktno je usmjeren na poboljšanje njihovog položaja na trajan i održiv način, u skladu sa međunarodnim standardima”, navode iz Ministarstva.

Specifični cilj projekta je, kako se navodi, obezbjeđivanje boljeg pristupa u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, ali i jačanje kapaciteta državne i lokalne uprave za socijalnu inkluziju romske i egipćanske zajednice u Nikšiću, Beranama i Podgorici.

“Kada imamo priliku da pomognemo, onda treba da smo dodatno motivisani da postignemo najbolje moguće i prije svega održive rezultate”, kazao je Zenka na promociji projekta.

On je ponovio da je posvećenost Vlade Crne Gore kreiranju i implementaciji politika za brže i potpuno socijalno uključivanje i poboljšanje ekonomskog položaja ove populacije široko prepoznata.

“Ministar je naveo važnost segmenta obrazovanja, i podsjetio da se kontinuirano radi na poboljšanju obrazovne strukture romske i egipćanske populacije, što je od ključne važnosti za dalje pomake u integraciji ove populacije. S tim u vezi, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake godine, u kontinuitetu, obezbjeđuje stipendije za srednjoškolce/ke i studente/kinje. Za školsku 2015/16. godinu, za tu namjenu izdvojeno je iz budžeta 80.000 eura”, sapšteno je iz Ministarstva.